;
SMALL SIZES, BIG IMPACT
GRATIS VERZENDING BOVEN DE €75
DUURZAAM

Terms & Conditions

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Aelbo
(laatste wijzigingsdatum: april 2023)

 

INHOUD:

Toepasselijkheid
1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden

2. Informatie over de Producten
3. De Overeenkomst
4. Verzending en levering
5. Betaling
6. Herroepings- en retourbeleid

Abonnementsvoorwaarden

7. Het Abonnement
8. De Overeenkomst
9. Verzending en levering
10. Betaling
11. Herroepen, pauzeren en beëindiging van het abonnement

Algemene voorwaarden

12. Kwaliteit van de Producten
13. Social Impact Program
14. Identiteit van Studio Aelbo
15. Intellectueel eigendom
16. Disclaimer
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18. Contactgegevens

Toepasselijkheid

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden tussen klanten en Studio Aelbo B.V. (“Studio Aelbo”, “wij” of “ons”) en zijn van toepassing op onze diensten die wij aanbieden via onze website www.studio-aelbo.com (“Website”). De Voorwaarden bestaan uit drie delen:

(i) voorwaarden die van toepassing zijn op alle losse bestellingen voor de aankoop van producten in onze webshop (“Producten”) op onze Website, anders dan aankopen via een abonnement (“Verkoopvoorwaarden”);
(ii) voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van onze abonnementsdienst die bestaat uit het maandelijks ontvangen van een box bestaande uit drie door Studio Aelbo geselecteerde producten (“Box”) (“Abonnementsvoorwaarden”); en
(iii) algemene voorwaarden die van toepassing zijn op zowel de Verkoopvoorwaarden als de Abonnementsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).

1.2. Onze diensten op grond van de Verkoop- en Abonnementsvoorwaarden zijn uitsluitend beschikbaar voor klanten, zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ouder dan 18 jaar (of met toestemming van ouders of voogd), voor persoonlijk gebruik (“Klant(en)”, “jij” of “jou(w)”).

1.3. De Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst tussen Studio Aelbo en de Klant betreffende de aankoop van onze Producten of abonnementsdiensten via de Website (“Overeenkomst”), en tevens op alle overige rechtshandelingen en relaties tussen Studio Aelbo en de Klant.

1.4. De Producten die besteld worden via de webshop of een abonnement worden door Studio Aelbo verkocht, verzonden en geleverd aan de Klant. Wij leveren onze Producten en diensten in de gehele EU en VK vanuit Nederland.

1.5. Studio Aelbo kan de Voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Klanten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de Voorwaarden. De Voorwaarden die op de Website staan op het moment dat jij jouw bestelling plaatst zijn van toepassing op jouw bestelling. Wij raden jou aan om een kopie van deze Voorwaarden op te slaan op de computer.

1.6. Studio Aelbo wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere voorwaarden die de Klant zou willen opleggen of opnemen van de hand.

1.7. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

VERKOOPSVOORWAARDEN

2. Informatie over de Producten

2.1. De belangrijkste kenmerken van de Producten worden getoond op de productpagina’s op de Website.
2.2. De prijzen van de Producten worden op de Website weergegeven in de toepasselijke valuta en inclusief alle toepasselijke belastingen. Eventuele verzendkosten worden afzonderlijk berekend en bekendgemaakt aan de Klant voor of tijdens het afrekenen.

2.3. Studio Aelbo streeft ernaar de Producten op de Website zo correct mogelijk te beschrijven en weer te geven. Het kan zijn dat de afbeeldingen en kleuren van de Producten die op de Website worden getoond niet exact overeenkomen met de werkelijkheid als gevolg van verschillende beeldscherm technologieën, of andere technische redenen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke afwijkingen.

2.4. Indien Studio Aelbo een fout in de prijs van een Product ontdekt nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst, zal zij een bijbehorende bestelling weigeren en de mogelijkheid bieden om het Product tegen de juiste prijs te kopen.

3. De Overeenkomst

3.1. De Klant doet een aanbod om een Product te kopen bij het plaatsen van een bestelling op onze Website op grond van de Voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de prijs door Studio Aelbo.

3.2. Om de Producten te kopen, moet de Klant (i) de geselecteerde Producten in de “Winkelmand” plaatsen, (ii) het bestelformulier invullen, (iii) de betalingsmethode selecteren, (iv) de Voorwaarden aanvaarden, en (v) de bestelling via de Website naar Studio Aelbo sturen.

3.3. De bestelling vormt een voorstel tot de aankoop van de geselecteerde Producten en is bindend voor de Klant, onverminderd het herroepingsrecht op grond van artikel 6. De bestelling van de Klant houdt een betalingsverplichting in om de bestelde Producten te betalen.

3.4. Studio Aelbo heeft het recht om naar eigen goeddunken jouw bestelling te weigeren zonder daarvoor aansprakelijkheid te zijn. Bij wijze van voorbeeld kan Studio Aelbo jouw bestelling weigeren in de volgende gevallen:
i. de bestelde Producten zijn niet beschikbaar;
ii. de autorisatie voor de betaling is mislukt binnen de gestelde termijn;
iii. als we frauduleuze activiteiten vermoeden;
iv. indien er voor een Product verzendbeperkingen gelden.

3.5. Indien één of meer bestelde Producten niet beschikbaar zijn, zullen wij jou per e-mail daarover informeren. In dat geval wordt jouw bestelling geweigerd of gedeeltelijk geaccepteerd voor de beschikbare Producten. De Klant zal alleen de prijs van de beschikbare Producten betalen.

3.6. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de bevestiging van de bestelling van Studio Aelbo heeft ontvangen (“Orderbevestiging”), die wordt verzonden na afronding van de betaling. De bevestiging (of weigering) wordt per e-mail naar het door de Klant opgegeven adres gestuurd.

3.7. De Orderbevestiging bevat een samenvatting van de essentiële kenmerken van de gekochte Producten, een gedetailleerde opgave van de prijs en de betalingswijze, informatie over eventuele verzendkosten, informatie over de Voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, informatie over de klantenservice en een link naar deze Voorwaarden.

3.8. De Klant kan zijn bestelling niet meer annuleren of wijzigingen zodra wij de Orderbevestiging hebben verzonden. Jij hebt wel het recht om jouw aankoop te herroepen en de verzonden Producten te retourneren zoals bepaald in artikel 6 hieronder.

4. Verzending en levering

4.1. Zodra de Producten zijn verzonden stuurt Studio Aelbo de Klant per e-mail een verzendbevestiging met daarin een trackingnummer en de geschatte levertijd.

4.2. Studio Aelbo streeft ernaar om jouw bestelling te leveren binnen de geschatte levertijd (meestal tussen de 3 en 5 werkdagen). Soms kan een levering langer duren. Als jij jouw bestelling niet binnen 2 werkdagen na het verstrijken van de geschatte levertijd hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]. Zaterdag en zondag gelden niet als werkdagen. Studio Aelbo is niet verantwoordelijk voor vertragingen met de post.

4.3. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar jouw bestelling moet worden afgeleverd. Alle pakketten zijn verzekerd en hebben een trackingnummer zodat jij het pakket kan volgen.

4.4. Het risico van verlies van of schade aan de Producten gaat op jou over wanneer jij (of een derde partij anders dan de vervoerder) de Producten fysiek in ontvangst neemt.

5. Betaling

5.1. De betaling van de prijs van de Producten en de verzendkosten zal plaatsvinden via één van de vermelde betalingswijzen.

5.2. Studio Aelbo stuurt per e-mail een factuur voor de aankoop van de Producten. De factuur is gebaseerd op de door de Klant bij de bestelling verstrekte gegevens. Wijzigingen in de factuur zijn niet meer mogelijk nadat de factuur is opgemaakt.

5.3. Lokale kosten (douanekosten, omzetbelasting) kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de regio en de lokale douanerechten. De kosten zijn voor jouw eigen rekening.

5.4. Jouw betalingen worden veilig afgehandeld door een onafhankelijke veilige online betalingsprovider.

6. Herroepings- en retourbeleid

6.1. Jij hebt het recht om ongebruikte gekochte Producten, in originele staat en verpakking, binnen 14 dagen vanaf de datum waarop jij het Product fysiek in bezit hebt gekregen, zonder opgave van redenen te herroepen. 

6.2. Het herroepingsrecht in de zin van artikel 6.1 geldt niet voor Producten die niet geschikt zijn voor retournering, zoals cadeaubonnen en vouchers.

6.3. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant.

6.4. Studio Aelbo restitueert alle ontvangen betalingen, inclusief de verzenkosten als jij je hele bestelling retourneert, binnen 14 dagen nadat Studio Aelbo de Producten retour heeft ontvangen. Restitutie vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel waarmee de aankoop is gedaan.

6.5. Studio Aelbo heeft het recht om een retourzending van de Producten te weigeren als blijkt dat de Producten gedragen, gebruikt en/of beschadigd zijn.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

7. Abonnement

7.1. Studio Aelbo biedt haar Klanten drie soorten abonnementen aan:

7.1.1. Het maandelijkse abonnement voor onbepaalde tijd. De Klant ontvangt elke maand een Box. De maandelijkse betaling geschiedt via automatische incasso van de rekening van de Klant. De Overeenkomst voor dit abonnement heeft een onbepaalde looptijd die jij maandelijks kan opzeggen.

7.1.2. Het abonnement voor bepaalde tijd. De Klant kan kiezen voor een abonnement voor de duur van drie maanden of een jaar. De Klant ontvangt elke maand van de overeengekomen looptijd een Box. De maandelijkse betaling geschiedt via automatische incasso van de rekening van de Klant. Dit abonnement is niet maandelijks opzegbaar. Aan het einde van de looptijd van het abonnement wordt het abonnement automatisch verlengd en omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd dat de Klant maandelijks kan opzeggen (zie artikel 7.1.1.).

7.1.3. Het cadeau-abonnement. Het is mogelijk om iemand voor de duur van drie maanden of een jaar een cadeau-abonnement te geven. De betaling vindt plaats op het moment van aanschaf van het cadeau-abonnement. Dit abonnement is niet maandelijks opzegbaar. Aan het einde van de looptijd van het cadeauabonnement stopt het abonnement automatisch en wordt het niet verlengd.

De verschillende abonnementen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Abonnementen” en afzonderlijk als het “Abonnement”.

8. De overeenkomst

8.1. De Klant doet een aanbod om een Abonnement af te sluiten door het plaatsen van een bestelling op onze Website op grond van deze Voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van bevestiging van de prijs door Studio Aelbo.

8.2. Om een Abonnement te kopen, moet de Klant (i) het geselecteerde Abonnement in de “Winkelmand” plaatsen, (ii) het bestelformulier invullen om een persoonlijke account aan te maken, (iii) het formulier voor de machtiging tot automatische incasso invullen, (iv) Studio Aelbo machtigen om de abonnementskosten af te schrijven, (v) de betalingsmethode selecteren, (vi) de Voorwaarden accepteren, en (vii) de bestelling de Website naar Studio Aelbo sturen. Het is verplicht om een persoonlijke account aan te maken om een Abonnement aan te schaffen.

8.3. De bestelling vormt een voorstel tot aankoop van het gekozen Abonnement en is bindend voor de Klant, onverminderd het herroepingsrecht in artikel 11. De bestelling van de Klant houdt een betalingsverplichting in om het bestelde Abonnement te betalen.

8.4. Studio Aelbo heeft het recht om naar eigen goeddunken jouw bestelling te weigeren zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. Bij wijze van voorbeeld kan Studio Aelbo jouw bestelling weigeren als wij frauduleuze activiteiten vermoeden.

8.5. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de bevestiging van de bestelling van Studio Aelbo heeft ontvangen (“Orderbevestiging van het Abonnement”), die wordt verzonden na afronding van de betaling. De bevestiging (of weigering) wordt per e-mail naar de Klant gestuurd op het door de Klant opgegeven adres.

8.6. De Orderbevestiging van het Abonnement bevat een samenvatting van de essentiële kenmerken van het aangeschafte Abonnement, een gedetailleerde opgave van de prijs en de wijze van betaling, informatie over eventuele verzendkosten, informatie over het verzendmoment (zie artikel 9.2), informatie over de Voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht uit te oefenen, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, informatie over de klantenservice en een link naar deze Voorwaarden.

8.7. De Klant kan zijn bestelling niet meer annuleren of wijzigingen zodra wij de Orderbevestiging voor het Abonnement hebben verzonden. Jij hebt wel het recht om jouw aankoop te herroepen zoals bepaald in artikel 11 hieronder.

9. Verzending en levering

9.1. Klanten ontvangen de Box eenmaal per maand.

9.2. Per maand zijn er twee verzendmomenten waarop Studio Aelbo de Boxen naar haar Klanten verstuurt: de 1ste en de 14de dag van de maand. Als de Klant een Abonnement bij Studio Aelbo afsluit 8 dagen voor het volgende verzendmoment, wordt de Box voor de Klant meegenomen in het eerstvolgende beschikbare verzendmoment. Bijvoorbeeld: als de Klant op 2 april een Abonnement afsluit, wordt de Box op 14 april aan de Klant verzonden. Indien de Klant op 10 april een Abonnement afsluit, wordt de Box op 1 mei verzonden.

9.3. Uiterlijk 14 dagen voor het verzendmoment dient de Klant via zijn persoonlijke account de volgende wijzigingen door te geven:
● verandering van kledingmaat van de Producten;
● adreswijzigingen; en
● pauzering of beëindiging van het Abonnement.

9.4. Zodra de Box is verzonden stuurt Studio Aelbo de Klant per e-mail een verzendbevestiging met daarin een trackingnummer en de geschatte levertijd.

9.5. Studio Aelbo streeft ernaar de Box te leveren binnen de geschatte levertijd zoals die is aangegeven (meestal tussen de 3 en 5 werkdagen), na het desbetreffende verzendmoment. Soms kan de levering echter langer duren. Als jij je levering niet binnen 2 werkdagen na het verstrijken van de geschatte levertijd hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. Zaterdag en zondag worden niet als werkdagen beschouwd. Studio Aelbo is niet verantwoordelijk voor vertragingen als gevolg van vertragingen met de post.

9.6. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar de Box zal worden afgeleverd. Alle pakketten zijn verzekerd en hebben een trackingnummer zodat jij het pakket kan volgen.

9.7. Studio Aelbo zal een Box niet verzenden als zij de autorisatie van de automatische incasso niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.

9.8. Het risico van verlies van of schade aan de Producten in de Box gaat op jou over wanneer jij (of een derde partij anders dan de vervoerder) de Box fysiek in ontvangst neemt.

10. Betaling

Het abonnement van onbepaalde duur en het abonnement van bepaalde duur.

10.1. Alle maandelijkse abonnementsbetalingen worden betaald via automatische incasso en zijn maandelijks vooraf verschuldigd.

10.2. Studio Aelbo zal het abonnementsgeld maandelijks afschrijven.

10.3. Studio Aelbo kan het abonnementsgeld van tijd tot tijd wijzigen door de Klant ten minste 14 dagen voor de afschrijvingsdatum van het abonnementsgeld hiervoor schriftelijk te informeren.

Het cadeau-abonnement

10.4. De betaling van de prijs van het cadeau-abonnement, inclusief verzendkosten, zal plaatsvinden via één van de vermelde betaalmethoden.

10.5. Studio Aelbo stuurt per e-mail een factuur voor de aankoop van het cadeau-abonnement. De factuur is gebaseerd op de door de Klant bij de bestelling verstrekte gegevens. Wijzigingen in de factuur zijn niet meer mogelijk nadat de factuur is opgemaakt.

10.6. Lokale kosten (douanekosten, omzetbelasting) kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de regio en de lokale douanerechten. De kosten zijn voor jouw eigen rekening.

10.7. Jouw betalingen worden veilig afgehandeld door een onafhankelijke veilige online betalingsprovider.

11. Herroepen, pauzeren en beëindiging van het Abonnement

11.1. Jij hebt het recht het Abonnement binnen 14 dagen na de datum waarop jij het Abonnement hebt besteld, zonder opgave van redenen te herroepen.

11.2. Het is altijd mogelijk om jouw Abonnement te pauzeren voor maximaal één jaar. Na een pauze van een jaar wordt het Abonnement automatisch hervat. Je dient uiterlijk 14 dagen voor het verzendmoment van de Box het Abonnement te pauzeren via je persoonlijke account.

11.3. Het abonnement voor onbepaalde tijd kan maandelijks worden opgezegd via jouw persoonlijk account. Dit betekent dat het Abonnement nog maximaal 1 maand doorloopt vanaf het moment dat jij opzegt. Je ontvangt van ons een e-mail nadat jij jouw abonnement voor onbepaalde tijd hebt opgezegd, waarin wij jij ook laten weten wanneer jij de laatste Box zal ontvangen.

11.4. Het is niet mogelijk het abonnement voor bepaalde tijd en het cadeau-abonnement op te zeggen vóór de einddatum van het desbetreffende Abonnement.

11.5. Studio Aelbo heeft het recht om het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:

11.5.1. Indien jij een op grond van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt op de vervaldatum voor betaling en jij binnen 30 werkdagen na onze schriftelijke aanmaning nog steeds geen betaling hebt verricht; of
11.5.2. Indien jij ons onjuiste informatie (bv. adres) hebt verstrekt en jij binnen 30 werkdagen na onze schriftelijke aanmaning nog steeds geen correcte informatie hebt verstrekt.

11.6. Na beëindiging van het Abonnement is het altijd mogelijk om op een later moment weer een nieuw Abonnement bij ons te bestellen. Studio Aelbo behoudt zich echter het recht voor om jouw bestelling voor een nieuw Abonnement te weigeren, bijvoorbeeld in de gevallen zoals beschreven in artikel 11.5.

ALGEMENE VOORWAARDEN

12. Kwaliteit van de Producten

12.1. De Klant zal de Producten (losse Producten of Producten uit de Box) onmiddellijk na ontvangst inspecteren en binnen 7 dagen na aflevering van de Producten Studio Aelbo mededelen over eventuele gebreken in de kwaliteit van de Producten.

12.2. Indien de Klant geen mededeling doet op grond van artikel 12.1, worden de Producten geacht geen gebreken te vertonen en wordt de Klant geacht de Producten en/of de Box te hebben aanvaard.

12.3. Studio Aelbo zal een defecte Product vervangen. Indien het betreffende Product niet op voorraad is, zal Studio Aelbo de aankoopprijs van het betreffende Product terugbetalen in geval van een eenmalige aankoop, of vervangen voor een soortgelijk Product in geval van een Abonnement.

13. Sociaal Impact Programma

13.1. Ons Social Impact Program werkt als volgt:

● De Klant kan de gebruikte Producten (losse aankopen of uit de Box) op onze kosten retourneren;
● Studio Aelbo doneert de gebruikte Producten aan Stichting Babyspullen; en
● De Klant ontvangt van Studio Aelbo een kortingsbon die zowel voor een bestelling in de webshop als voor een (nieuw) Abonnement gebruikt kan worden.

13.2. De Klant ontvangt alleen een kortingsbon, indien:

● de betreffende Producten schoon en niet beschadigd zijn. De Producten mogen slechts geringe gebruikssporen bevatten, naar beoordeling van Studio Aelbo; en
● de Klant alle Producten uit de Box, of drie of meer losse Producten uit de webshop, heeft teruggestuurd.

14. Identiteit van Studio Aelbo

14.1. De Website wordt geëxploiteerd door Studio Aelbo B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag aan de Laan van Waalhaven 412 (2497 GR), Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 866134.

15. Intellectueel eigendom

15.1. Studio Aelbo bezit (of heeft een gebruiksrecht op) alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merken, modelrechten, met betrekking tot het ontwerp van de Producten.

15.2. Alle Website content (foto’s, teksten, merken, illustraties, video’s etc.) gemaakt door of namens Studio Aelbo, kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en mag niet worden gekopieerd en/of gedeeld zonder onze toestemming. Tenzij anders vermeld, behoren alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Website en de informatie daarop toe aan Studio Aelbo.

16. Disclaimer

16.1. Studio Aelbo besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud van haar Website en de informatie daarop, desondanks is het mogelijk dat de informatie typografische fouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor enig doel van de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website. Elk gebruik van dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met jouw gebruik van de Website.

16.2. De Website kan links naar externe internetpagina’s bevatten. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van dergelijke websites van derden. Het gebruik van de links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de meningen die op die websites worden geuit.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. De Voorwaarden, en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende geschillen tussen Studio Aelbo en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Studio Aelbo heeft echter het recht een geschil voor te leggen aan de rechter binnen wiens werkgebied de Klant woonachtig is.

17.2. Het toepasselijke nationale recht inzake consumentenrechten heeft voorrang op de bepalingen in deze Voorwaarden, voor zover het nationale recht van deze bepalingen afwijkt.

17.3. Als alternatief kan de Cliënt besluiten om gebruik te maken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat beschikbaar is via de website http://ec.europa.eu/odr.

18. Contactgegevens

Als jij vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, of hulp nodig hebt bij een bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice.

E-mail: [email protected]

Scroll naar boven